The cube house

Идеен проект за еднофамилна жил. сграда, с.Осеново, обл.Варна

В памет на Станчо Велков